Be the first to comment

2015年证券公司排名:IPO承销澳门赌博网站收入排行

【 liuxue86.com – 论文事情试场预备辅导 论文公司行列2015:IPO承销品销售澳门赌博网站收益排行

  2015年论文公司IPO承销品销售澳门赌博网站收益排行条款什么?跟随论文公司年报的接连地宣布,论文公司承销品销售公司数、承销品销售佣钱、承销品销售保荐收益、IPO承销品销售澳门赌博网站收益等面貌的额行列条款也揭晓。基准2014年度公报,出国留学网论文找到工作资格试场频道整顿出2015年论文公司IPO承销品销售澳门赌博网站收益行列,仔细资料如次。

  2015年论文公司IPO承销品销售澳门赌博网站收益行列

  家数 上市承销品销售公司总金额(10000元)
机构名称 承销品销售 联席保荐 募集资产 发行费 承销品销售与澳门赌博网站 现实募集资产
广发论文 15 1 1,379,921.51 71,429.45 57,765.69 1,308,492.06
招商论文 12 2 712,464.14 53,847.13 42,966.67 658,617.02
国信论文 11 0 470,079.81 40,189.75 30,384.90 429,890.06
奇纳河世界信托投资公司建投 7 0 300,022.93 29,440.44 23,534.33 270,582.49
华泰支持者 6 1 277,526.20 25,251.10 20,108.68 252,275.10
民生论文 5 0 105,180.30 16,635.50 11,974.59 88,544.80
奇纳河世界信托投资公司论文 4 1 433,758.58 25,596.64 21,029.41 408,161.94
齐鲁论文 4 3 91,854.83 8,457.47 5,971.99 83,397.36
海通论文 4 0 80,380.35 12,950.72 9,183.65 67,429.63
宏源论文 4 0 148,499.12 20,086.43 14,849.22 128,412.69
国泰君安 4 0 352,908.88 33,299.36 28,499.12 319,609.52
兴业银行论文 3 1 63,134.91 9,249.08 7,227.69 53,885.83
奇纳河世界 3 1 243,253.33 18,744.04 15,266.33 224,509.29
中银国际 3 1 191,632.65 14,478.29 12,012.19 177,154.36
发亮论文 3 0 82,794.73 8,725.38 6,776.53 74,069.35
安信论文 3 0 66,089.87 8,909.58 5,980.16 57,180.29
国金论文 3 0 84,464.50 8,140.81 6,466.03 76,323.69
中德论文 2 0 58,983.06 9,180.22 6,093.00 49,802.84
东北论文 2 0 69,240.00 7,861.55 6,084.00 61,378.45
华西论文 2 0 99,400.00 8,604.03 6,190.00 90,795.97
东海论文 2 0 146,530.76 11,671.49 9,056.44 134,859.27
东吴论文 2 0 86,096.40 6,809.57 4,673.40 79,286.83
信达论文 2 0 114,405.76 9,492.89 7,960.43 104,912.87
奇纳河星系 2 1 143,604.00 6,480.57 5,253.70 137,123.43
华龙论文 2 0 52,524.75 8,889.56 6,980.00 43,635.20
民族资本论文 2 1 79,445.22 7,731.35 6,419.60 71,713.87
太平洋的 2 1 48,147.50 4,882.96 3,936.46 43,264.54
东北论文 2 0 64,374.90 6,011.35 4,413.08 58,363.55
华林论文 2 0 89,834.20 6,688.72 5,298.00 83,145.48
中航论文 1 1 8,410.00 1,248.36 797.88 7,161.64
境外论文 1 0 22,055.00 2,816.59 1,763.37 19,238.41
东莞论文 1 0 79,800.00 6,284.30 5,108.00 73,515.70
西部论文 1 0 25,707.00 3,512.46 2,239.75 22,194.54
民族论文 1 1 19,285.29 1,785.29 1,264.23 17,500.00
申银万国 1 0 50,700.00 3,791.20 2,632.20 46,908.80
瑞银论文 1 0 94,340.00 6,150.14 5,200.00 88,189.86
宏源论文 1 0 27,997.00 3,000.00 2,200.00 24,997.00
万联论文 1 0 15,912.70 2,919.80 1,900.00 12,992.90
西方花旗银行 1 0 33,273.18 3,753.05 2,861.86 29,520.13
渤海论文 1 0 22,908.60 1,387.23 916.34 21,521.37
万里长城论文 1 0 16,403.28 2,554.73 1,684.20 13,848.55
新总是论文 1 0 23,368.00 3,235.00 2,328.00 20,133.00
长江论文 1 0 59,785.78 8,058.97 6,284.80 51,726.81
国海论文 1 0 22,797.00 2,828.53 1,900.00 19,968.47
财通论文 1 0 29,592.69 3,173.69 2,180.00 26,419.00
共计 125 7 6,688,888.72 556,234.76 433,615.94 6,132,653.96

  注:是你这么说的嘛!标明是2014次年度公报统计法。

  萧边慎重的使清洁:

  论文业职业生涯规划的仔细解说

  论文业的发展前景

  2015年上半年度论文公司经纪标明预告

  论文公司了解内幕的人2014年度业绩行列

本文费力地找

奇观更多顾虑。论文事情试场预备辅导网的资讯,请会见:论文事情试场预备辅导


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply