Be the first to comment

央行:2016年12月末个人购房贷款余额同比增长35%_全国新闻

央行:2016年12月终个体购房贷款余额同比增长35%

人民银行总计, 2016 年 12 月终,倾斜飞行机构人民币各项贷款余额 万亿金钱,同比增长 ,升压速度高于足够维持月底。 个百分点; 岁间的增长 万亿金钱, 岁岁地多 9257 亿元。贷款装饰的以下加标点于

一、商业贷款升压速度与足够维持月底公正的

2016 年 12 月终,本外汇非倾斜飞行商业及机关集团贷款余额 万亿金钱,同比增长 ,升压速度相当于足够维持月底。岁间的增长 万亿金钱,不到同岁 万亿金钱。从限期开端,非倾斜飞行商业通知放款和票据融资余额 万亿金钱,同比增长 ,升压速度小于足够维持月底 1 个百分点,岁间的增长 万亿金钱,不到同岁 万亿金钱;中长期贷款余额 万亿金钱, 同比增长 , 升压速度高于足够维持月底。 个百分点,岁间的增长 万亿金钱,岁岁地多 4313 亿元。

从应用的角度看,非倾斜飞行商业及机关集团固定资产贷款余额 万亿金钱,同比增长 ,升压速度高于足够维持月底。 个百分点;经纪性贷款余额 万亿金钱,同比增长 ,升压速度小于足够维持月底 个百分点。

二、小微商业贷款快速增长,发达速率昭著高于大中型蚂蚁

2016 年 12 月终,人民币小微商业贷款余额 24 万亿金钱,同比增长 16%,升压速度高于足够维持月底。 个百分点,大中型商业贷款升压速度高尚的 个和 个百分点。

2016 年 12 月终, 小微商业贷款余额占商业贷款余额的 ,占有率高于声像同步的La 个百分点。 岁间的增长小微商业贷款 3 万亿金钱,岁岁地多 7815 亿元,增量占声像同步商业贷款增量的4%,高于头年声像同步 个百分点。

三、产业和服现役的中长期贷款速度递增上升

2016 年 12 月终, 本外汇产业中长期贷款余额 万亿金钱,同比增长 ,升压速度高于足够维持月底。 个百分点;岁间的增长 2294亿元,不到同岁 1242 亿元。

带着,重产业中长期贷款余额 万亿金钱,同比增长 3%,升压速度高于足够维持月底。 个百分点;轻产业中长期贷款余额 8927 亿元, 同比增长 , 升压速度高于足够维持月底。 个百分点。

2016 年 12 月终, 本外汇服现役的中长期贷款余额 万亿金钱,同比增长 ,升压速度高于足够维持月底。 1 个百分点。带着,交通运输、储藏处和邮政业中长期贷款余额同比增长 ,升压速度相当于足够维持月底。 开化、 体育和娱乐业中长期贷款余额同比增长 ,升压速度小于足够维持月底 个百分点。

四、郊野贷款增长上升,耕种和承包人贷款不乱增长

2016 年 12 月终,本外汇郊野(县及县以下)贷款余额 23万亿金钱,同比增长 ,升压速度高于足够维持月底。 个百分点,岁间的增长 万亿金钱,不到同岁 2901 亿元;承包人贷款余额 万亿金钱,同比增长 ,升压速度相当于足够维持月底。,岁间的增长 9494 亿元,岁岁地多 1671 亿元;耕种贷款余额 万亿金钱,同比增长,升压速度相当于足够维持月底。,岁间的增长 1793 亿元,不到同岁 104亿元。

五、个体购房贷款速度递增回落

2016 年 12 月终,人民币不动产贷款余额 万亿金钱,同比增长 27%,升压速度高于足够维持月底。 个百分点;岁间的增长 万亿金钱, 岁岁地多 万亿金钱, 增量是指相同时间贷款增量的增量。 ,比 1-11 高槻比 个百分点。

2016 年 12 月终,房产开门贷款余额 万亿金钱,同比增长 ,升压速度高于足够维持月底。 个百分点,带着的保证性住房开门贷款余额 万亿金钱,同比增长 3,比月底高 个百分点;不动产开门贷款余额 万亿金钱,同比衰落 ,衰落仔细研究大于足够维持月底。 个百分点。个体购房贷款余额 14 万亿金钱,同比增长 35%,升压速度小于足够维持月底 个百分点;岁间的增长 万亿金钱,岁岁地多 万亿金钱。

六、在家乡消耗贷款增长较快,商业贷款增长恢复

2016 年 12 月终,本外汇住户贷款余额 万亿金钱,同比增长 ,升压速度高于足够维持月底。 个百分点;岁间的增长 万亿金钱,岁岁地多 万亿金钱。

2016 年 12 月终, 本外汇住户消耗性贷款余额 万亿金钱,同比增长 ,升压速度高于足够维持月底。 个百分点,岁间的增长 万亿金钱,岁岁地多 万亿金钱;住户经纪性贷款余额 万亿金钱, 声像同步增长3%, 升压速度高于足够维持月底。 个百分点, 岁间的增长 2308亿元,不到同岁 545 亿元。


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply